1. cellandning

  cellandning är cellens sätt att få energi.

 2. Sverige

  Sverige är ett land i norra Europa.

 3. allegori

  allegori, i litteratur och bildkonst en berättelse eller skildring som vill åskådliggöra något annat än det som konkret framställs.
 4. omgång

  omgång, som arkitektonisk term passage kring en rundkyrkas mittparti eller kring en långhuskyrkas kor.
 5. bomull

  bomull, Gossypium, släkte malvaväxter som förekommer i varmtempererade och tropiska trakter; även benämning på textilt material.
 6. virus

  virus, typ av smittsamt material som kan anses vara både levande och icke levande.

 7. blygdläppar

  blygdläppar är en del av flickors och kvinnors yttre könsorgan.
 8. cellmembran

  cellmembran, cytoplasmamembran, plasmamembran, plasmalemma, dubbelmembran som omger cellen och avgränsar cytoplasman från omvärlden.
 9. genetiskt modifierad organism

  genetiskt modifierad organism, GMO, transgen organism, organism som har en eller flera främmande gener tillförda med hjälp av genteknik.

 10. lunga

  lunga är det organ i kroppen vi andas med.