1. oral

  oral, hänförande sig till munnen eller talet, mun-, muntlig.
 2. oral history

  oral history, muntlig historieforskning, baserad på forskarnas utfrågning av aktörerna genom frågelistor, enkäter, intervjuer, djupintervjuer eller videotape.
 3. orala stadiet

  orala stadiet, oralfasen, enligt psykoanalytisk teori den tidigaste fasen i människans psykosexuella utveckling, från födelsen till 1–1,5 års ålder.
 4. oral sexualitet

  oral sexualitet, munsex, sexuell stimulering av framför allt könsorganen med mun och tunga.
 5. oral diktning

  oral diktning, muntlig diktning.
 6. oral galvanism

  oral galvanism, uppkomsten av galvaniska strömmar i munhålan och de känsel- och smakupplevelser som dessa kan ge upphov till.
 7. oral

  ora´l adj. ~t ORDLED: or-al
  Svensk ordbok
 8. oralfasen

  oralfasen, detsamma som orala stadiet.
 9. litteratur

  litteratur, här samlingsbeteckning för skrivna texter som uppfyller vissa estetiska kriterier.
 10. ciliater

  ciliater, flimmerdjur, infusionsdjur, infusorier, Ciliophora, stam protozoer som omfattar mer än 7 000 arter.