1. OB

  OB, i TV-tekniken, se outside broadcast.
 2. Ob

  Ob är en lång flod i mellersta Ryssland.
 3. ob-

  ob-, prefix som betyder ’mot-’, ’till-’, ’framför-’ eller ’förbi-’.
 4. OB-tillägg

  OB-tillägg, de lönetillägg som utgår vid arbete på obekväm arbetstid.
 5. ob-ugrier

  ob-ugrier, äldre namn på chanter och manser, folk i västra Sibirien.
 6. OB-stjärna

  OB-stjärna, stjärna av spektraltyp O eller B.
 7. OB-association

  OB-association, grupp av tio- till hundratal nybildade, tunga stjärnor av spektraltyp O och B, mer löst sammanhållen än en stjärnhop.
 8. als-ob-filosofin

  als-ob-filosofin, teori som utvecklats av den tyske filosofen Hans Vaihinger och som hävdar att det mänskliga tänkandet i väsentlig utsträckning opererar med falska men nyttiga föreställningar, fiktioner.
 9. Rothenburg ob der Tauber

  Rothenburg ob der Tauber, stad i delstaten Bayern, södra Tyskland, 60 km väster om Nürnberg; 10 900 invånare (2014).
 10. ob-tillägg

  ob-tillägg [o`be- långt e] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ob--till-lägg-et
  Svensk ordbok