1. Barack Obama

  Obama, Barack, född 4 augusti 1961, amerikansk politiker (demokrat), senator 2005–08, president 2009–17.

 2. Joe Biden

  Biden, Joseph (Joe), född 20 november 1942, amerikansk politiker (demokrat), senator för Delaware 1973–2009, vicepresident 2009–17, president sedan 2021.

 3. Michelle Obama

  Obama, Michelle, född Robinson 17 januari 1964, amerikansk jurist, gift sedan 1992 med Barack Obama.

 4. Donald Trump

  Trump, Donald, född 14 juni 1946, amerikansk affärsman och politiker (republikan), president 2017–21.

 5. kriget mot terrorn

  kriget mot terrorn, kriget mot terrorismen, engelska the War on Terror, den militära aktion som inleddes av USA efter 11 september-attackerna i syfte att eliminera al-Qaida och andra militanta icke-statliga organisationer som bedömdes hota den internationella säkerheten.

 6. Nobelpris

  Nobelpris, vart och ett av de pris som ur en donation av Alfred Nobel årligen utdelas på dennes dödsdag 10 december.

 7. QAnon

  QAnon, konspirationsteori som gör gällande att det existerar ett globalt nätverk av satanistiska pedofiler med förgreningar i den amerikanska politiska och kulturella eliten. 

 8. priderörelsen

  priderörelsen, världsomspännande rörelse för att uppmärksamma och bejaka homosexuella, bisexuella och könsöverskridande identiteter.

 9. Stephen Hawking

  Hawking, Stephen, född 8 januari 1942, död 14 mars 2018, brittisk teoretisk fysiker, kosmolog och populärvetenskaplig författare.

 10. visselblåsare

  visselblåsare, engelska whistleblower, visslare, sanningssägare, benämning på person som säger ifrån, ofta till massmedier eller kontrollorgan, om den upptäcker oegentligheter (sådant som är olagligt, oetiskt eller olämpligt) i myndigheter, företag eller samhället i övrigt.