1. objektivitet

  objektivitet, saklighet, opartiskhet (motsats subjektivitet), term som i filosofi, samhällsvetenskap och allmän debatt används i ett flertal betydelser.
 2. objektivitetsprincipen

  objektivitetsprincipen, för domstolar och offentlig förvaltning gällande och i grundlagen (regeringsformen) inskriven grundsats som innebär ett krav på att domstolarna och myndigheterna ska beakta allas likhet inför lagen och vara sakliga och opartiska.
 3. objektivitet

  objektivite´t subst. ~en ORDLED: ob-jekt-iv-itet-en
  Svensk ordbok
 4. paradigm

  paradigm, efter Thomas Kuhn benämning på det mönster som styr vetenskapligt tänkande.
 5. intersubjektivitet

  intersubjektivitet, egenskapen hos något att vara vetbart eller tillgängligt för flera subjekt.
 6. etnografi

  etnografi, numera benämning på den del av den kultur- och socialantropologiska forskningspraxis som omfattar insamlandet och bearbetningen av grundläggande forskningsmaterial för analysen av sociala och kulturella strukturer och processer.
 7. läromedelsgranskning

  läromedelsgranskning, myndighets granskning (och godkännande) av läromedel.
 8. Axel Hägerström

  Hägerström, Axel, född 6 september 1868, död 7 juli 1939, filosof, professor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet 1911–33.
 9. minimalism

  minimalism, riktning inom konsten som växte fram i USA under 1960-talet med målsättningen att i konstverket eliminera allt uttryck för upphovsmannens egen person.
 10. friidrott

  friidrott, tidigare även allmän idrott, samlande term för idrottsgrenar inom disciplinerna löpning, hopp, kast och mångkamp.