1. Ola Magnell

  Magnell, Ola, 1946–2020, sångare, låtskrivare och gitarrist.

 2. Ola

  Ola, mansnamn, form av Olav.
 3. Olaus Petri

  Olaus Petri (Olavus Petri), född troligen 6 januari 1493, död 19 april 1552, reformationens främste tillskyndare i Sverige, bror till Laurentius Petri.

 4. olaga hot

  olaga hot, fridsbrott som begås av den som lyfter vapen mot annan eller hotar någon med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom.
 5. Ola Rapace

  Rapace, Ola, född Norell 1971, skådespelare och musiker.

 6. Ola Salo

  Salo, Ola, född Svensson 1977, sångare och kompositör, mest känd som frontfigur i rockgruppen The Ark.
 7. Ola Ullsten

  Ullsten, Ola, 1931–2018, politiker (folkpartist) och diplomat, statsminister 1978–79, statsråd även 1976–78 och 1979–82, riksdagsman 1965–84 (andra kammaren till och med 1970), partiordförande 1978–83.

 8. Ola Billgren

  Billgren, Ola, född 5 januari 1940, död 4 november 2001, konstnär, son till Grete Billgren och Hans Billgren.
 9. Olaus Magnus

  Olaus Magnus, född i oktober 1490, död 1 augusti 1557, kyrkoman och lärd, bror till Johannes Magnus.
 10. olaga intrång

  olaga intrång, fridsbrott som begås av den som med uppsåt obehörigen tränger in eller stannar kvar i kontor, fabrik eller annan byggnad.