1. Olaf Pedersen

  Pedersen, Olaf, 1920–97, dansk vetenskapshistoriker, professor i de exakta vetenskapernas historia vid Aarhus universitet 1967–90.
 2. Olaf Bull

  Bull, Olaf, 1883–1933, norsk författare.
 3. Olafur Eliasson

  Eliasson, Olafur, född 1967, dansk konstnär av isländsk härkomst, verksam huvudsakligen i Berlin.

 4. Olaf Gulbransson

  Gulbransson (till 1895 Gulbrandsen), Olaf, 1873–1958, norsk skämttecknare, från 1902 bosatt i Tyskland och 1929–43 professor vid konstakademin i München.
 5. Olaf Broch

  Broch, Olaf, 1867–1961, norsk slavist och fonetiker, professor i slaviska språk i Oslo 1900–37.
 6. Olaf Bär

  Bär, Olaf, född 1957, tysk operasångare (baryton).
 7. Olaf Helset

  Helset, Olaf, 1892–1960, norsk militär, generalmajor 1945.
 8. Olaf Hansen

  Hansen, Olaf, 1870–1932, dansk författare.
 9. Olaf Stapledon

  Stapledon, Olaf, 1886–1950, brittisk filosof och författare.
 10. Olaf Holtedahl

  Holtedahl, Olaf, 1885–1975, norsk geolog, professor i historisk geologi vid Oslo universitet 1920–56.