1. Olaus Petri

  Olaus Petri (Olavus Petri), född troligen 6 januari 1493, död 19 april 1552, reformationens främste tillskyndare i Sverige, bror till Laurentius Petri.

 2. Olaus Magnus

  Olaus Magnus, född i oktober 1490, död 1 augusti 1557, kyrkoman och lärd, bror till Johannes Magnus.
 3. Olaus

  Olaus, Olavus, mansnamn, latiniserad form av Olof.
 4. Olaus Martini

  Olaus Martini, 1557–1609, kyrkoman, ärkebiskop från 1601, son till Martinus Olai Gestricius.
 5. Gustav Vasa

  Gustav Vasa (egentligen Gustav I), född troligen 12 maj 1496, död 29 september 1560, svensk kung 1523–60, son till Erik Johansson (Vasa) och Cecilia Månsdotter (Ekaätten).
 6. Olaus Petri

  Petri, Olaus, reformationens främste tillskyndare i Sverige, se Olaus Petri.
 7. Olaus Petri

  Olaus Petri, församling i Örebro kommun, se Örebro Olaus Petri.
 8. Olaus Magni

  Olaus Magni, död 1460, biskop i Åbo från 1450.
 9. Olaus Laurentii

  Olaus Laurentii, död 1438, vald och av påven vigd till ärkebiskop av Sverige 1432.
 10. reformationen

  reformationen, process inom kristendomen som ursprungligen var avsedd att reformera kyrkan men som i stället medförde en brytning med påvekyrkan och uppkomsten av nya kyrkobildningar.