1. Olof Skötkonung

  Olof Skötkonung (Skotkonung), född på 960-talet, död cirka 1022, svensk kung från 990-talet, son till Erik Segersäll.

 2. Ragnvald Ulfsson

  Ragnvald Ulfsson, ( Ragnvald Jarl), jarl i Västergötland i början av 1000-talet.
 3. Uppsalaätten

  Uppsalaätten, sentida benämning på de svenska kungarna Erik Segersälls och Olof Skötkonungs ätt, som enligt en flera sekler senare belagd isländsk tradition var knuten till (Gamla) Uppsala.
 4. Ottar svarte

  Ottar svarte (isländska Óttar svarti), förra hälften av 1000-talet, isländsk skald, systerson till Sighvatr Thorðarson.
 5. Astrid

  Astrid, 1000-talets förra hälft, norsk drottning.
 6. Torgny lagman

  Torgny lagman, en i Snorre Sturlassons ”Heimskringla” omtalad lagman för Tiundaland ca 1000.
 7. stampkoppling

  stampkoppling, numismatisk term för hur stampar kombineras med varandra.
 8. Svolder

  Svolder, skådeplats för ett legendomspunnet sjöslag ca år 1000, omnämnt i isländsk skalde- och sagadiktning; mest känd är Snorre Sturlassons skildring i Heimskringla.
 9. barbarisk efterprägling

  barbarisk efterprägling, imitation av mynt präglade med andra mynt som förebild men med korrumperad bild och/eller inskrift.
 10. Sigrid Storråda

  Sigrid Storråda, nordisk drottninggestalt omnämnd i isländska källor och hos Saxo.