1. omväxlingsgröda

  omväxlingsgröda, gröda som ger variation i växtföljden, så att inte specifika sjukdomar eller skadedjur, t.ex. nematoder, kan förökas år efter år i ett växtslag.
 2. omväxling

  omväxling [åm`-] subst. ~en ORDLED: om--växl-ing-en
  Svensk ordbok
 3. variation

  variation, inom biologi förekomsten av skillnader mellan individer eller mellan kategorier av individer.
 4. dialog

  dialog, samtal mellan två eller flera personer (eller i överförd bemärkelse mellan t.ex. åsiktsriktningar).
 5. parallax

  parallax, vinkelskillnaden för ett objekt betraktat från två olika håll.
 6. Sociotekniska skolan

  Sociotekniska skolan, riktning inom organisationsteori som började utvecklas i början av 1950-talet av britterna Eric Trist ( 1909–93) och Fred Emery ( född 1925) och sedan vidareutvecklades i bl.a. Norge, Sverige och USA.
 7. varietet

  varietet, inom språkvetenskapen om alternativa former av ett språk, i första hand syftande på språklig variation mellan grupper och individer men även om olika register som används av en individ eller inom en grupp.
 8. Aischylos

  Aischylos, ca 525–456 f.Kr., grekisk dramatiker, död på Sicilien, där han flera gånger gästade kung Hieron av Syrakusa.
 9. julmat

  julmat utgör – som för det mesta när det gäller föda med rituella aspekter – ett mycket ålderdomligt inslag i helgtraditionen.
 10. klimax

  klimax, växtsamhälle eller ekosystem som bildar ett stabilt slutstadium.