1. oriktig

  o`riktig adj. ~t ORDLED: o--rikt-ig
  Svensk ordbok
 2. Gustav III

  Gustav III, född 24 januari 1746, död 29 mars 1792, svensk kung 1771–92, äldste son till Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika.

 3. Mohandas Karamchand Gandhi

  Gandhi, Mohandas Karamchand, född 2 oktober 1869, död 30 januari 1948, indisk politiker och andlig ledare, ofta kallad ”mahatma” (stor ande).

 4. anakronism

  anakronism innebär att man i en litterär eller konstnärlig framställning placerar personer, ting eller händelser i en tid där de inte hör hemma.
 5. buddhistisk filosofi

  buddhistisk filosofi, filosofi som utgår från en buddhistisk världsbild.
 6. homolog

  homolog, term inom transplantationsimmunologin för att beteckna organ eller vävnad från samma art.
 7. vittne

  vittne, inom processrätten person som utan att vara part används som kunskapskälla för att i rättegång utreda det händelseförlopp som är av betydelse i målet.
 8. marknadsföringslagen

  marknadsföringslagen, MFL, lag med syfte att främja konsumenternas och näringslivets intressen i samband med marknadsföring av produkter och att motverka marknadsföring som är otillbörlig mot konsumenter och näringsidkare.
 9. franskklassicism

  franskklassicism, i icke-fransk litteraturhistoria använd beteckning för en strömning i fransk 1600-talslitteratur.
 10. antiintellektualism

  antiintellektualism, misstro mot människors möjlighet att med förståndets hjälp, med sakliga resonemang och vetenskapliga metoder finna lösningar på teoretiska och praktiska problem.