1. tropisk cyklon

    tropisk cyklon är ett intensivt lågtryck som uppstår över varma hav i tropiska områden.
  2. Jamaica

    Jamaica, stat i Västindien.

  3. USA

    USA, Amerikas förenta stater, Förenta staterna, stat i Nordamerika; 9,52 miljoner km2 (därav 0,5 miljoner km2 vatten), 325,4 miljoner invånare (2017).