1. Gudrun

    Gudrun, januaristormen 2005, storm som drog in över Sverige kvällen 8 januari 2005 och den efterföljande natten.
  2. orkan

    orkan är i första hand namnet på den starkaste vindstyrkan, 32,7 meter per sekund och uppåt.
  3. Per

    Per, januaristormen 2007, storm som 14 januari 2007 drog in västerifrån över främst Götaland och orsakade dödsfall och personskador, stora stormfällningar i skogarna samt omfattande el- och teleavbrott.