1. Katrina

  Katrina, tropisk cyklon i USA 2005.
 2. orkan

  orkan är i första hand namnet på den starkaste vindstyrkan, 32,7 meter per sekund och uppåt.
 3. New Orleans

  New Orleans, stad i delstaten Louisiana, USA, vid Mississippifloden; 389 600 invånare (2016), i storstadsområdet 1,3 miljoner invånare.

 4. tropisk cyklon

  tropisk cyklon, tropisk virvelstorm, även tyfon (taifun), intensivt lågtryck som bildas över vissa tropiska havsområden med hög ytvattentemperatur och fuktig, instabil luft i den ovanliggande atmosfären.

 5. Clay Ketter

  Ketter, Clay, född 1961, amerikansk konstnär, sedan 1988 bosatt i Sverige.
 6. Mississippi

  Mississippi, förkortat MS, delstat i USA.

 7. Terence Blanchard

  Blanchard, Terence, född 1962, amerikansk jazzmusiker (trumpetare och kompositör) och musikpedagog.

 8. Spike Lee

  Lee, Shelton Jackson (Spike), född 1957, amerikansk filmregissör och skådespelare.

 9. USA

  USA, Amerikas förenta stater, Förenta staterna, stat i Nordamerika; 9,52 miljoner km2 (därav 0,5 miljoner km2 vatten), 325,4 miljoner invånare (2017).

 10. översvämning

  översvämning, högvatten som utbreder sig över land.