1. ornamentera

  ornamente´ra verb ~de ~t ORDLED: orna-ment-er-ar SUBST.: ornamenterande, ornamentering
  Svensk ordbok
 2. ornamentering

  ornamente´ring subst. ~en ~ar ORDLED: orna-ment-er-ing-en
  Svensk ordbok
 3. ornament

  ornamen´t subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: orna-ment-et
  Svensk ordbok
 4. ornamentik

  ornamentik, ornamental utsmyckning av ett föremål, en byggnad, ett musikstycke; även samlingsterm för olika slags ornament samt benämning på läran om dessa.
 5. espagnolette

  espagnolette, ornament, se espanjolett.
 6. virvelrosett

  virvelrosett, typ av ornament, se virvelhjul.
 7. kilsnitt

  kilsnitt, ornament i form av triangulära snitt, se uddsnitt.
 8. Grewia

  Grewia, det vetenskapliga namnet på ett släkte malvaväxter med cirka 300 arter träd och buskar, huvudsakligen hemmahörande i Gamla världens tropiska och subtropiska trakter.
 9. kristallografisk grupp

  kristallografisk grupp, grupp av vridningar, inversioner, speglingar och inre translationer av det n-dimensionella euklidiska rummet, vilka avbildar en kristallstruktur på sig själva.
 10. efterslag

  efterslag, musikterm: avslutande ton(er) i vissa musikaliska ornament (se ornamentik).