1. Orsa

  Orsa, kommun i Dalarna (Dalarnas län).

 2. Orsa

  Orsa, centralort i Orsa kommun, Dalarna (Dalarnas län), 15 km norr om Mora; 5 349 invånare (2016).

 3. Orsa

  Orsa, församling i Västerås stift, Orsa kommun, Dalarna (Dalarnas län); 6 741 invånare (2016).

 4. Orsa spelmän

  Orsa spelmän, folkmusikgrupp bildad 1987 och bestående av bröderna ”Perra” (Per-Erik), Olle och Kalle Moraeus samt Nicke (Nils-Erik) Göthe, Leif Göras och Larsåke Leksell.

 5. Orsasjön

  Orsasjön, sjö i Dalarna, i Siljansringen; 53 km 2, största djup 97 m.
 6. orsasandsten

  orsasandsten, slipsandsten, finkornig, vanligen grå eller rödaktig, fossilfri sandsten, troligen bildad under mellersta silur (för cirka 430–420 miljoner år sedan).

 7. Orsay

  Orsay, stad i departementet Essonne, Frankrike, 18 km sydöst om Paris.

 8. orsakssammanhang

  orsakssammanhang, inom skadeståndsrätten en grundläggande förutsättning för skadeståndsansvar: skadan skulle inte ha uppkommit om inte den händelse inträffat som grundar ansvar (krav på logisk kausalitet).
 9. orsakskedjan

  orsakskedjan (sanskrit pratītyasamutpāda, pali paṭiccasamuppāda ’uppkomst i avhängighet’), buddhistisk benämning på ett metafysiskt skeende, ibland framställt som ett hjul, där ett föregående led utgör en förutsättning för ett efterföljande, utan att dock var en materiell orsak (jämför hjul, Hjulet som symbol).
 10. orsak

  orsak, det varur något kommer, alltså det som ger upphov till eller förklarar en viss verkan.