1. oscillation

  oscillation [åʃilaʃo´n ljust första sj-ljud] subst. ~en ~er ORDLED: oscill-at-ion-en
  Svensk ordbok
 2. Southern Oscillation

  Southern Oscillation, oregelbunden atmosfärisk oscillation i tropiska Stilla havet som påverkar väderutvecklingen i regionen.
 3. Northern Atlantic Oscillation

  Northern Atlantic Oscillation, Nordatlantiska oscillationen, NAO, klimatsvängning över norra Atlanten, se klimatförändring (Stabilitet och instabilitet).
 4. El Niño

  El Niño, meteorologisk-oceanografiskt fenomen som utgör den ena fasen i en oregelbundet återkommande förändring av ytvattentemperatur och väderförhållanden i tropiska Stilla havet, med omfattande påverkan på fiske- och jordbruksnäringarna.
 5. ENSO

  ENSO, kombination av förkortningen EN för det geofysiska fenomenet El Niño och förkortningen SO för det geofysiska fenomenet Southern Oscillation, tillkommen sedan man erfarit att fenomenen är olika uttryck för samma skeende.
 6. PIO

  PIO (förkortning för engelska pilot induced oscillation), ofrivillig tippsvängning hos flygplan vilken beror på att piloten vid försök att parera en störning kommer i fas med svängningen och förstärker den i stället för att dämpa den.
 7. rms-värde

  rms-värde, värde använt för att karakterisera en oscillerande storhet, s( t), definierat som kvadratroten ur medelvärdet över en hel period T av storhetens kvadrat s 2( t):
 8. Jacques Friedel

  Friedel, Jacques, 1921–2014, fransk fysiker, professor i teoretisk fysik vid universitetet i Orsay från 1958.
 9. astroseismologi

  astroseismologi, motsvarigheten till helioseismologi för andra stjärnor än solen, dvs. studiet av stjärnors inre struktur genom observationer av deras oscillationer.
 10. vågekvation

  vågekvation, partiell differentialekvation, som uttrycker sambandet mellan den rumsliga utbredningen och tidsvariationen hos en oscillation eller våg: