1. osthyvel

  osthyvel, hushållsredskap som används för att skära ost i tunna skivor.
 2. osthyvel

  os`thyvel subst. ~n osthyvlar ORDLED: ost--hyvl-ar
  Svensk ordbok
 3. osthyvelsprincipen

  os`thyvelsprincipen subst., best. f. ORDLED: ost-hyvels--princip-en
  Svensk ordbok
 4. hyvel

  hy´vel subst. ~n hyvlar ORDLED: hyvl-ar
  Svensk ordbok
 5. ost

  1ost subst. ~en ~ar ORDLED: ost-en
  Svensk ordbok