1. ovetenskaplig

  o`vetenskaplig adj. ~t ORDLED: o--vet-en-skap-lig
  Svensk ordbok
 2. kreationism

  kreationism, föreställningen att världen skapades i enlighet med berättelsen i Första Mosebok, dvs. på sex dagar vid en bestämd historisk tidpunkt, oftast beräknad till ca 4 000 år f.Kr.
 3. materialism

  materialism, filosofisk åskådning enligt vilken materien är det enda verkliga.
 4. spekulation

  spekulation, inom filosofi och vetenskap teoribildning utan stöd av tillräckliga argument.
 5. irrationell

  irrationell, svår att förutse eller att förklara med förnuftet.
 6. urinskiktning

  urinskiktning, alternativmedicinsk metod som innebär att man tror sig kunna ställa sjukdomsdiagnos med hjälp av urinprov.
 7. Frank Harris

  Harris, James Thomas ( Frank), 1855–1931, brittisk författare.
 8. medvetande

  medvetande. Medvetandebegreppet, och besläktade begrepp som medvetenhet, det omedvetna etc., har alltid varit centrala för såväl religion och filosofi som för psykologi och psykiatri.
 9. antisemitism

  antisemitism, fientlighet, förföljelse eller fördomar mot judar som etnisk eller religiös grupp.

 10. geovetenskap

  ge`ovetenskap subst. ~en ~er ORDLED: geo--vet-en-skap-en
  Svensk ordbok