1. oviss

  o`viss adj. ~t ORDLED: o--viss
  Svensk ordbok
 2. germanska språk

  germanska språk, den mest utbredda grenen av den indoeuropeiska språkfamiljen.
 3. Martin Luther

  Luther, Martin, född 10 november 1483, död 18 februari 1546, tysk reformator, en av Europas mest betydande teologer.

 4. ovisshet

  o`visshet subst. ~en ORDLED: o--viss-het-en
  Svensk ordbok
 5. jul

  jul, den kristna högtid som firas 25 december till minne av Jesu födelse (fornsvenska Kristi födslodagher eller Herrens födslodagher, på latin in nativitate Domini eller dies natalis).
 6. diagnos

  diagnos, igenkännande, avgränsning och beskrivning av ett visst sjukdomstillstånd.

 7. kosmisk strålning

  kosmisk strålning, genomträngande joniserande strålning av utomjordiskt ursprung, upptäckt 1912–13 bland annat med hjälp av ballonger av Victor F. Hess.

 8. Engelbrektsupproret

  Engelbrektsupproret, Engelbrektsfejden, det uppror under Engelbrekt Engelbrektssons ledning som bröt ut i juni 1434 mot unionskungen Erik av Pommern.

 9. kvotflykting

  kvotflykting, person som genom organiserad överföring kommer till ett asylland inom ramen för dess flyktingkvot med rätt att bosätta sig där permanent.

 10. keltiska språk

  keltiska språk, indoeuropeiska språk som för ca 2 000 år sedan talades av keltiska stammar över större delen av Europa, från Brittiska öarna i norr till Pyreneiska halvön i söder och Galatien i Mindre Asien i öster, men som numera talas bara av vissa delar av befolkningen på Brittiska öarna och i nordvästra Frankrike.