1. PCB

  PCB, polyklorerade bifenyler, organiska föreningar som framställs genom klorering av bifenyl.

 2. PCB

  PCB, bedövning av nerver som omger livmoderhalsen, se paracervikalblockad.
 3. miljögifter

  miljögifter är kemiska ämnen som är särskilt skadliga för miljön.
 4. biomagnifikation

  biomagnifikation, innebär att vissa substanser som transporteras i en näringskedja via födan (t.ex. från växter via växtätare till predatorer) ökar i koncentration med varje länk i kedjan.
 5. utter

  utter, Lutra lutra, art i familjen mårddjur.
 6. havsörn

  havsörn, Haliaeetus albicilla, art i familjen hökfåglar.

 7. gråsäl

  gråsäl, ståte, Halichoerus [-ʃe:-] grypus, art i familjen öronlösa sälar.
 8. gift

  gift, substans som i viss koncentration är skadlig för allt levande.
 9. polyklorerade bifenyler

  polyklorerade bifenyler, detsamma som PCB.
 10. Östersjökonventionen

  Östersjökonventionen, miljökonvention om skydd av östersjöområdets marina miljö, undertecknad 1992 av Sverige, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Polen, Ryska federationen, Tyskland och EU.