1. PCB

  PCB, bedövning av nerver som omger livmoderhalsen, se paracervikalblockad.
 2. PCB

  PCB är en organisk kemisk förening som innehåller klor.
 3. polyklorerade bifenyler

  polyklorerade bifenyler, detsamma som PCB.
 4. miljögifter

  miljögifter är kemiska ämnen som är särskilt skadliga för miljön.
 5. främmande ämne

  främmande ämne, kontaminant, ämne som då det förekommer i livsmedel kan utgöra en hälsorisk.
 6. paracervikalblockad

  paracervikalblockad, PCB, bedövning av de nerver som omger livmoderhalsen för att lindra den smärta som kan uppstå i samband med vidgning av den.
 7. biomagnifikation

  biomagnifikation, innebär att vissa substanser som transporteras i en näringskedja via födan (t.ex. från växter via växtätare till predatorer) ökar i koncentration med varje länk i kedjan.
 8. PBB

  PBB, polybromerade bifenyler , stabila organiska föreningar som framställs genom bromering av bifenyl.
 9. James Lovelock

  Lovelock, James, född 1919, brittisk naturforskare.
 10. bröstmjölk

  bröstmjölk, humanmjölk, modersmjölk, den mjölk som bildas i kvinnans bröstkörtlar.