1. PDF

  PDF, portable document format, filformat speciellt användbart när avsändaren av ett elektroniskt dokument med en viss grafisk utformning önskar att mottagaren på sin datorskärm eller utskrift skall erhålla samma grafiska utformning.

 2. PDF-läsare

  PDF-läsare, i databehandlingssammanhang programvara som läser filformatet PDF.
 3. bildformat

  bildformat, i datorsammanhang representation av bilder i datorer.
 4. filformat

  filformat är en uppsättning regler för hur filer av en viss typ ska sparas.
 5. bokmärke

  bokmärke, länk till webbsida som sparas i en webbläsare.
 6. bilaga

  bilaga, bifogad fil, engelska attachment, attached file, i datorsammanhang en fil som bifogas ett e-postmeddelande.
 7. rullning

  rullning, vertikal eller horisontell förflyttning av ett dokument på datorbildskärm i syfte att se delar som är belägna utanför datorfönstret.
 8. Jeffrey C. Hall

  Hall, Jeffrey Connor, född 1945, amerikansk neurogenetiker, Nobelpristagare i fysiologi eller medicin 2017.

 9. kortkommando

  kortkommando, kommando till en dator som aktiveras av en tangentkombination eller en specialtangent.
 10. Javascript

  Javascript, programmeringsspråk som framför allt används till webbsidor men även i andra sammanhang.