1. PDF

  PDF, portable document format, filformat speciellt användbart när avsändaren av ett elektroniskt dokument med en viss grafisk utformning önskar att mottagaren på sin datorskärm eller utskrift skall erhålla samma grafiska utformning.

 2. filformat

  filformat är en uppsättning regler för hur filer av en viss typ ska sparas.
 3. kortkommando

  kortkommando, kommando till en dator som aktiveras av en tangentkombination eller en specialtangent.
 4. bilaga

  bilaga, bifogad fil, engelska attachment, attached file, i datorsammanhang en fil som bifogas ett e-postmeddelande.
 5. bildformat

  bildformat, i datorsammanhang representation av bilder i datorer.
 6. Javascript

  Javascript, programmeringsspråk som framför allt används till webbsidor men även i andra sammanhang.