1. Pm

  Pm, kemiskt tecken för grundämnet prometium.
 2. PM

  PM [pe`em] subst. ~-en el. ~-et, plur. ~
  Svensk ordbok
 3. elektromagnetisk strålning

  elektromagnetisk strålning, strålningsfenomen i vilket energi överförs som en vågrörelse av elektriska och magnetiska fält ( elektromagnetiska vågor).
 4. koppar

  koppar, metalliskt grundämne, en av de sedan forntiden av människan använda metallerna, jämte silver och guld hörande till myntmetallerna i periodiska systemets grupp 11, kemiskt tecken Cu.
 5. cerium

  cerium, ibland även cer, metalliskt grundämne hörande till lantaniderna i periodiska systemets grupp 3 (III A), sällsynta jordartsmetaller.
 6. ädelgaser

  ädelgaser, de vid rumstemperatur gasformiga grundämnena i periodiska systemets grupp 18: helium, neon, argon, krypton, xenon och radon, se tabell.
 7. argon

  argon, gasformigt grundämne i periodiska systemets grupp 18 (VIII B); kemiskt tecken Ar.
 8. iridium

  iridium, grundämne, övergångsmetall i periodiska systemets grupp 9 (VIII A), kemiskt tecken Ir.
 9. brom

  brom, det enda vid rumstemperatur flytande icke-metalliska grundämnet.
 10. alkalimetaller

  alkalimetaller, sammanfattande benämning på de sex metalliska grundämnena i periodiska systemets grupp 1 (IA): litium, natrium, kalium, rubidium, cesium och francium.