1. Pm

  Pm, kemiskt tecken för grundämnet prometium.
 2. PM

  PM [pe`em] subst. ~-en el. ~-et, plur. ~
  Svensk ordbok
 3. atomradie

  atomradie, kovalent radie, den verkningsradie som en atom har då den är kovalent bunden till en annan atom av samma slag.
 4. P-

  P-, beteckning för måttenhetsprefixet peta-, innebärande faktorn 10 15.
 5. illinium

  illinium, tidigare använt namn, med kemiska tecknet Il, för lantaniden prometium, Pm.
 6. peta-

  peta-, måttenhetsprefix med beteckningen P, innebärande faktorn 10 15.
 7. piko-

  piko-, måttenhetsprefix med beteckningen p, innebärande faktorn 10 −12 (biljondel).
 8. analog modulering

  analog modulering, förändring av en analog informationssignal genom styrning av egenskaperna hos en bärvåg.
 9. scintillationsspektrometer

  scintillationsspektrometer, utrustning där detektorn, en scintillator, är optiskt kopplad till en fotomultiplikator (PM-rör).
 10. jonradie

  jonradie, verkningsradien för en atomjon i föreningar som i huvudsak hålls samman med jonbindning.