1. polarisering

  polarise´ring subst. ~en ~ar ORDLED: pol-ar-is-er-ing-en
  Svensk ordbok
 2. inbördeskrig

  inbördeskrig, primärt inomstatlig väpnad konflikt mellan två eller flera militärt organiserade parter.

 3. personlighetspsykologi

  personlighetspsykologi, gren av psykologin som är inriktad på att beskriva och förklara människors sätt att fungera i ett helhetsperspektiv, i motsats till områden som perception, kognition och motivation, vilka studerar delfunktioner hos individen.
 4. Richard Wagner

  Wagner, Richard, född 22 maj 1813, död 13 februari 1883, tysk tonsättare, dirigent och författare.
 5. Viktor Orbán

  Orbán, Viktor, född 1963, ungersk politiker (konservativ), premiärminister 1998–2002 samt sedan 2010.

 6. borggårdskrisen

  borggårdskrisen, konstitutionell konflikt mellan Gustaf V och Karl Staaff som i samband med försvarsstriden och bondetåget i februari 1914 ledde till den liberala ministärens avgång.

 7. Rayleighspridning

  Rayleighspridning, spridning av ljus mot partiklar som är mycket mindre än ljusets våglängd, t.ex. luftens molekyler.
 8. sonatform

  sonatform, musikalisk formtyp avseende dels en enskild sats i flersatsigt verk (t.ex. sonat, symfoni eller kvartett), regelmässigt den första men ofta också finalen eller den långsamma mellansatsen, dels ensatsiga verk som ouvertyrer och symfoniska dikter.
 9. monodi

  monodi, benämning på framför allt den speciella typ av solosång som lanserades omkring 1600 i Italien.
 10. ahura

  ahura, en av de båda gemensamma indoeuropeiska beteckningarna för gudar; jämför sanskrit asura och isländska áss ’ase’.