1. Pablo Picasso

  Picasso, Pablo, född 25 oktober 1881, död 8 april 1973, spansk-fransk konstnär, modernismens mest mångsidige och nydanande förgrundsgestalt, verksam genom måleri, skulptur, grafik, keramik och teaterdekor.
 2. kubism

  kubism, modernistisk konstriktning vars första skede inföll åren 1907–14, kubismens s.k. heroiska epok, med Paris som centrum och Braque och Picasso som pionjärer.
 3. Nobelpris

  Nobelpris, vart och ett av de pris som ur en donation av Alfred Nobel årligen utdelas på dennes dödsdag 10 december.

 4. Pablo Neruda

  Neruda, Pablo, pseudonym för Neftalí Ricardo Reyes Basoalto, född 12 juli 1904, död 23 september 1973, chilensk författare, Nobelpristagare i litteratur 1971.
 5. Guernica

  Guernica är en stad i regionen Baskien i Spanien.
 6. abstrakt konst

  abstrakt konst är konst som inte avbildar verkligheten, i varje fall inte på ett verklighetstroget sätt.
 7. konst

  konst är sådant som man skapar för att uttrycka något och för att påverka andra människor.
 8. Javier Bardem

  Bardem, Javier, född 1969, spansk skådespelare.

 9. pikareskroman

  pikareskroman, pikaresk, litteratur där människors svagheter, växlande efter ålder, kön, samhällsställning, yrke etc., iakttas av en person utanför de sociala ordningarna och moraliska normerna.
 10. befrielseteologi

  befrielseteologi, en på 1960-talet framväxande kontextuell teologi, med rötter i motståndet mot kolonialism och indianfolkens förtryck.