1. Gregorios Palamas

  Palamas, Gregorios, bysantinsk teolog, helgon, se Gregorios Palamas.
 2. Gregorios Palamas

  Gregorios Palamas, 1296–1359, bysantinsk teolog, helgon.
 3. Kostis Palamas

  Palamas, Kostis, 1859–1943, grekisk författare och kritiker.
 4. John Meyendorff

  Meyendorff, John ( Jean), egentligen Ivan Fejofilovitj, 1926–92, friherre, fransk ortodox teolog av exilrysk familj.
 5. energi

  energi, teologisk term.
 6. olympiska hymnen

  olympiska hymnen spelas vid olympiska spelens invigning och avslutning samt vid andra högtidliga olympiska sammankomster.
 7. Symeon den nye teologen

  Symeon den nye teologen, född ca 949, död 1022, grekisk teolog och mystiker, helgon.
 8. hesychasm

  hesychasm, en riktning inom den ortodoxa kyrkan, förbunden med klostren och med ett tidigt centrum på Athos.
 9. Grekland

  Grekland, stat i sydöstra Europa.

 10. estniska

  estniska, ett finsk-ugriskt språk som talas som modersmål av drygt 1 miljon (2010), varav merparten i Estland (ca 950 000) samt av grupper om minst 10 000 personer i Ryska federationen, USA, Canada, Finland och Sverige.