1. Pan

  Pan, i grekisk religion en ursprungligen i Arkadien hemmahörande herdegud, son till Hermes och en nymf.
 2. panteism

  panteism, teologisk doktrin enligt vilken Gud och världen är ett och detsamma.
 3. pandemi

  pandemi, epidemi, vanligen av infektionssjukdom, som sprids över världsdelar.

 4. Peter Pan

  Peter Pan är en pojke som inte vill bli stor och som aldrig blir det.
 5. panda

  panda, ursprungligen ett alternativt namn på kattbjörn, men nu ofta använt som synonym för björnarten jättepanda, medan kattbjörn betecknas mindre panda.
 6. Pangea

  Pangea, Pangaea, förhistorisk superkontinent för cirka 300–180 miljoner år sedan bestående av jordens samlade landmassa.

 7. pan-

  pan-, förled med betydelsen ’all-’, ’hel-’.
 8. Panama

  Panama, stat i Centralamerika.

 9. pannlob

  pannlob, latin lobus frontalis, den främre, pariga delen av storhjärnan (cerebrum).
 10. panenteism

  panenteism. Medan panteismen lär att allt är gudomligt, dvs. att Gud och världsalltet är ett och detsamma, är panenteism mindre reduktionistisk och hävdar att allt annat verkligt är i Gud, men att Gud är något därutöver.