1. pantsätta

  pan`tsätta verb pantsatte pantsatt, pres. pantsätter ORDLED: pant--sätt-er SUBST.: pantsättande, pantsättning
  Svensk ordbok
 2. pantsättare

  pan`tsättare subst. ~n äv. pantsättarn, plur. ~, best. plur. pantsättarna ORDLED: pant--sätt-ar-en
  Svensk ordbok
 3. panträtt

  panträtt, den rätt som uppstår när en person (pantsättaren) ställer egendom (pant) till annans (panthavarens) förfogande som säkerhet för en fordran.
 4. säkerhetsöverlåtelse

  säkerhetsöverlåtelse, sådan överlåtelse av egendom som inte avser att överföra äganderätten definitivt utan endast temporärt i avvaktan på överlåtelsens återgång och återbetalning av priset.
 5. utfästelse

  utfästelse, juridisk term för det fall att någon tagit på sig en förpliktelse som kan göras rättsligt gällande av annan.
 6. pantbanksverksamhet

  pantbanksverksamhet, näringsverksamhet med ändamål att lämna krediter åt konsumenter mot panträtt huvudsakligen i lösöre.
 7. bostadsrätt

  bostadsrätt, nyttjanderätt till hus eller del av hus utan begränsning i tiden.
 8. andrahandspantsättning

  andrahandspantsättning, avtal varigenom ett redan pantsatt objekt pantsätts för en skuld hos en annan fordringsägare med rätt för denne att ta betalt ur panten i den mån den förste panthavaren inte behöver utnyttja denna.
 9. Mimer

  Mimer, i fornnordisk religion den jätte ur vars brunn Oden hämtar visdom och till vilken han pantsätter sitt ena öga.

 10. denuntiation

  denuntiation, den juridiska benämningen på vissa typer av underrättelser.