1. paranoid

  paranoid, som liknar paranoia; person som på ett sjukligt sätt (och utan yttre anledning) känner sig förföljd och motarbetad.
 2. paranoid

  paranoid [-i´d] adj., neutr. undviks ORDLED: para-no-id
  Svensk ordbok
 3. kommunism

  kommunism, benämning på en rad besläktade idéer om att egendomen bör vara gemensam eller åtminstone jämnt fördelad i samhället.

 4. Josef Stalin

  Stalin, Josef, egentligen Iosif Vissarionovitj Dzjugasjvili, född 6 december 1878 (18 december enligt nya stilen), död 5 mars (nya stilen) 1953, sovjetisk politiker av georgiskt ursprung.

 5. August Strindberg

  Strindberg, Johan August, född 22 januari 1849, död 14 maj 1912, författare och konstnär.

 6. personlighetsstörning

  personlighetsstörning, personlighetsdrag som vållar lidande för individen själv eller för omgivningen eller orsakar en betydande nedsättning av den sociala funktionsförmågan.

 7. paranoia

  paranoia, intensiva känslor och tankar relaterade till förföljelse, hot, eller konspiration; den vanligaste formen av vanföreställning.

 8. Klinefelters syndrom

  Klinefelters syndrom, lätt utvecklingsrubbning hos män vilken orsakas av ett felaktigt antal könskromosomer.
 9. Black Sabbath

  Black Sabbath, brittisk rockgrupp, bildad 1968 som Earth, nuvarande namn sedan 1969.
 10. förföljelseidéer

  förföljelseidéer, paranoia , orimliga och okorrigerbara föreställningar om att man är förföljd.