1. pc

  pc, beteckning för den inom astronomi använda avståndsenheten parsec.
 2. PC

  PC, förkortning för engelska personal computer, persondator, dock oftast beteckning för den datorarkitektur som introducerades med IBM PC 1981.
 3. PC

  PC, benämning på karbonatplast.
 4. plast

  plast, syntetiskt material bestående av en eller ibland flera polymerer samt ett flertal tillsatsämnen.

 5. parsec

  parsec, parsek, inom astronomin använd längdenhet med beteckningen pc.
 6. peta-

  peta-, måttenhetsprefix med beteckningen P, innebärande faktorn 10 15.
 7. dator

  dator, digital enhet för beräkning, symbolbehandling och kommunikation.

 8. fas

  fas, en kemiskt och fysikaliskt enhetlig eller homogen del av ett heterogent kemiskt system.
 9. Apple Inc.

  Apple Inc., Apple, Cupertino, Kalifornien, amerikanskt multinationellt företag.

 10. CD

  CD, compact disc, CD-skiva, kompaktskiva, skiva för optisk lagring av information i digital form.