1. pedant

  pedan´t subst. ~en ~er ORDLED: ped-ant-en
  Svensk ordbok
 2. pedanteri

  pedanteri´ subst. ~et äv. ~t, ~er ORDLED: ped-ant-eri-et
  Svensk ordbok
 3. pedantisk

  pedan´tisk adj. ~t ORDLED: ped-ant-isk
  Svensk ordbok
 4. Dottore

  Dottore , egentligen Il Dottore, stående figur inom commedia dell’arte, som satiriserar renässanshumanismens pedant, och ur vars mun grekiska och latinska glosor flödar tillsammans med mycket lärdomsprål av juridisk eller medicinsk art.
 5. Aristoteles

  Aristoteles, 384–322 f.Kr., grekisk filosof och naturforskare, född i Stageira på halvön Chalkidike.
 6. petimäter

  petimä´ter subst. ~n petimätrar ORDLED: peti-mätr-ar
  Svensk ordbok
 7. skolmästare

  sko`lmästare subst. ~n äv. skolmästarn, plur. ~, best. plur. skolmästarna ORDLED: skol--mäst-ar-en
  Svensk ordbok