1. Adobe Systems Incorporated

    Adobe Systems Incorporated, San Jose, Kalifornien, amerikanskt programvaruföretag.
  2. bildbehandling

    bildbehandling, i allmän betydelse behandling av bilder med avsikt att förbättra eller på annat sätt förändra informationen i bilden.
  3. bildmanipulation

    bildmanipulation, förändring av bildelement i fotografi med syfte att ändra originalbildens innehåll och betraktarens uppfattning av den verklighet bilden till synes skildrar.