1. Edgar Allan Poe

  Poe, Edgar Allan, född 19 januari 1809, död 7 oktober 1849, amerikansk författare.
 2. P.O. Enquist

  Enquist, Per Olov, född 23 september 1934, död 25 april 2020, författare.

 3. poetik

  poetik, läran om hur diktverk är eller bör vara utformade.
 4. poesi

  poesi, litterär term som under antiken och även senare betecknade fiktionslitteratur i allmänhet.
 5. poetisk realism

  poetisk realism, uttryck, myntat av Georges Sadoul, för vissa stildrag som präglade fransk film ca 1930–45.
 6. poetisk realism

  poetisk realism, benämning på epoken mellan romantiken och naturalismen, 1850–80, i den tyska litteraturen.
 7. Poets’ Corner

  Poets’ Corner, en del av södra tvärskeppet i Westminster Abbey i London, där flera kända engelska författare har begravts – den förste var Chaucer – eller fått minnesplattor.
 8. Aurélien François Marie Lugné-Poë

  Lugné-Poë, Aurélien François Marie, 1869–1940, fransk skådespelare och regissör.
 9. Poetry

  Poetry, amerikansk litterär tidskrift, utgiven sedan 1912.
 10. Poecilia

  Poecilia, det vetenskapliga namnet på ett släkte i fiskgruppen levandefödande tandkarpar med ca 45 arter, bl.a. guppy, molly, amazonmolly och segelfensmolly.