1. praktisk-estetiska ämnen

  praktisk-estetiska ämnen, i grundskolan samlingsbenämning på ämnena bild, musik, idrott och hälsa, hem- och konsumentkunskap samt slöjd.
 2. praktisk

  praktisk är en person som är duktig på att arbeta med händerna.
 3. praktisk arbetslivsorientering

  praktisk arbetslivsorientering, prao, del av grundskolans arbetslivsorientering som innebär att eleverna praktiserar på en arbetsplats, varefter deras erfarenheter följs upp i skolan.
 4. estetisk-praktisk linje

  estetisk-praktisk linje, försöksverksamhet med tvåårig grundläggande estetisk-praktisk utbildning i gymnasieskolan med inriktning mot konstnärliga yrken inom områden som bild, dans, slöjd eller teater.
 5. praktisk

  prak´tisk adj. ~t ORDLED: prakt-isk
  Svensk ordbok
 6. praktisk yrkesorientering

  praktisk yrkesorientering, pryo, ersattes genom Läroplan för grundskolan 1980 med praktisk arbetslivsorientering (prao).
 7. praktisk mellanskola

  praktisk mellanskola, från 1952 praktisk kommunal realskola ( praktisk realskola), lägre sekundärskola inrättad 1933 som alternativ till kommunal realskola (till 1952 kommunal mellanskola) och statlig realskola, men med större betoning på teknisk-praktiska ämnen.
 8. praktisk slutledning

  praktisk slutledning, slutledning i vilken konklusionen är praktisk och minst en premiss är teoretisk.
 9. praktisk teologi

  praktisk teologi, vetenskapen om kyrkans handlande, en disciplin inom de teologiska fakulteterna 1831–1982, därefter ersatt av kyrko- och samfundsvetenskap.
 10. praktisk filosofi

  praktisk filosofi, den filosofi som behandlar grunderna för människans handlande, både som individ, som medlem i en grupp och som samhällsmedlem.