1. praktisk-estetiska ämnen

  praktisk-estetiska ämnen, i grundskolan samlingsbenämning på ämnena bild, musik, idrott och hälsa, hem- och konsumentkunskap samt slöjd.
 2. praktisk

  praktisk är en person som är duktig på att arbeta med händerna.
 3. praktisk mellanskola

  praktisk mellanskola, från 1952 praktisk kommunal realskola ( praktisk realskola), lägre sekundärskola inrättad 1933 som alternativ till kommunal realskola (till 1952 kommunal mellanskola) och statlig realskola, men med större betoning på teknisk-praktiska ämnen.
 4. praktisk slutledning

  praktisk slutledning, slutledning i vilken konklusionen är praktisk och minst en premiss är teoretisk.
 5. praktisk

  prak´tisk adj. ~t ORDLED: prakt-isk
  Svensk ordbok
 6. upplysningen

  upplysningen, intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike.
 7. socialism

  socialism, benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal.
 8. praktisk yrkesorientering

  praktisk yrkesorientering, pryo, ersattes genom Läroplan för grundskolan 1980 med praktisk arbetslivsorientering (prao).
 9. praktisk arbetslivsorientering

  praktisk arbetslivsorientering, prao, del av grundskolans arbetslivsorientering som innebär att eleverna praktiserar på en arbetsplats, varefter deras erfarenheter följs upp i skolan.
 10. praktisk teologi

  praktisk teologi, vetenskapen om kyrkans handlande, en disciplin inom de teologiska fakulteterna 1831–1982, därefter ersatt av kyrko- och samfundsvetenskap.