1. premiera

  premie´ra verb ~de ~t ORDLED: premi-er-ar SUBST.: premierande, premiering
  Svensk ordbok
 2. Romanov

  Romanov, rysk dynasti, som härstammar från bojaren Andrej Kobyla.
 3. premiering

  premiering, inom husdjursaveln avelsvärdering av husdjur.
 4. hingstbesiktningstvång

  hingstbesiktningstvång, tidigare förbud att till allmän avel använda hingst som inte var premierad eller hade erhållit betäckningstillstånd av utsedd premieringsnämnd.
 5. arbetskompanier

  arbetskompanier, disciplinkompanier , beredskapsåtgärd under andra världskriget för att isolera inkallade som ansågs nationellt mindre pålitliga.
 6. Johan Stenhammar

  Stenhammar, Johan, 1769–99, skald, ledamot av Svenska Akademien från 1797; jämför släktartikel Stenhammar.
 7. K-selektion

  K-selektion, evolutionsbiologisk term för selektion av sådana egenskaper som gynnar en individs förmåga att överföra relativt många avkomlingar till nästa generation i en population som stabilt befinner sig nära miljöns ekologiska bärförmåga (betecknad K).
 8. Mathurin Régnier

  Régnier, Mathurin, 1573–1613, fransk poet.
 9. Anahita

  Anahita, Anāhitā , iransk fruktbarhetsgudinna med nära anknytning till vatten, särskilt till en mäktig flod som strömmar ned från det mytiska berget Hara och ger liv och fruktsamhet åt marker, boskapshjordar och människor.
 10. Leo Kirch

  Kirch, Leo, 1926–2011, tysk medieföretagare och filmdistributör.