1. privilegium

  privilegium är en särskild förmån, en rättighet som några har men inte alla.
 2. privilegium

  privilegium [-le´- el. -le`-] subst. privilegiet privilegier ORDLED: privi-legi-et
  Svensk ordbok
 3. privilegium canonis

  privilegium canonis, kyrkorättslig förmån som innebar straffrättsligt skydd för prästerskap och andra andliga (munkar, nunnor) med hårdare straff än vid övergrepp mot lekman, oftast omedelbart bannstraff.
 4. privilegium fori

  privilegium fori, kyrkorättslig förmån enligt vilken präster och munkar vid rättssak skulle ställas inför kyrklig domstol.
 5. fribrev

  fribrev, i äldre tid bindande löfte genom vilket en person eller en grupp erhöll privilegium eller befriades från en viss skyldighet.
 6. Robert Cambert

  Cambert, Robert, född ca 1627, död 1677, fransk tonsättare och organist.
 7. Bergön

  Bergön, fiskeläge med kapell i Rogsta församling, Hudiksvalls kommun, Hälsingland (Gävleborgs län).
 8. skyddsbrev

  skyddsbrev, officiell skrivelse som berättigar innehavaren till någon form av skydd eller privilegium.
 9. häradsspelman

  häradsspelman, professionell spelman, oftast rekryterad ur allmogen, med privilegium på musicerande vid bröllop och andra festligheter på landsbygden inom ett härad.
 10. Joseph I Guillotin

  Guillotin, Joseph Ignace, 1738–1814, fransk läkare och politiker, professor i anatomi i Paris.