1. producera

  produce´ra verb ~de ~t ORDLED: pro-duc-er-ar SUBST.: producerande, producering; produktion
  Svensk ordbok
 2. producera sig

  produce´ra sig verb producerade producerat ORDLED: pro-duc-er-ar SUBST.: producerande, producering; produktion
  Svensk ordbok
 3. Producers

  Producers, egentligen The Producers, amerikansk musikal, baserad på filmen ”Det våras för Hitler” (1967) av Mel Brooks, med musik och sångtexter av Brooks och manus av Brooks och Thomas Meehan.
 4. Nederländerna

  Nederländerna, stat i Nordvästeuropa.

 5. dragspel

  dragspel, dragharmonika, handklaver, samlingsbeteckning för en grupp musikinstrument ( fritungeinstrument) med höger- och vänsterhandsmanualer (tangenter eller knappar) monterade på ömse sidor av en bälg.
 6. självförsörjning

  självförsörjning, autarki, vanligen ett lands förmåga att producera vad det konsumerar, t.ex. i fråga om livsmedel.
 7. ståndortskartering

  ståndortskartering, kartering av skogsmark då ståndortens förmåga att producera virke bestäms.
 8. Bing & Grøndahl A/S

  Bing & Grøndahl A/S, keramisk fabrik i Köpenhamn, grundad 1853 av bröderna Meyer Herman ( 1807–83) och Jacob Herman Bing ( 1811–96) samt keramikern Frederik Vilhelm Grøndahl ( 1819–56); företaget ingår sedan 1986 i Royal Copenhagen A/S.

 9. munspel

  munspel, munharmonika, fritungeinstrument, bestående av en liten rektangulär låda innehållande rader av diatoniskt stämda mässings- eller ståltungor som, i regel parvis monterade i luftfack, bringas att klinga genom spelarens blås/sugteknik.
 10. puka

  puka, italienska timpani (pluralis), slaginstrument, med ett skinn spänt över en stor kopparkittel.