1. Qatar

  Qatar, stat och självständigt emirat på Arabiska halvöns kust mot Persiska viken.

 2. Qatar Airways

  Qatar Airways, Doha, Qatars nationella flygbolag, grundat 1994.
 3. arabiska

  arabiska, sammanfattande benämning på en grupp närbesläktade dialekter med ursprung i Arabiska halvöns norra och centrala delar.

 4. qatarisk

  qatarisk [kata´r-] adj. ~t ORDLED: qatar-isk
  Svensk ordbok
 5. qatariska

  qatariska [kata´r-] subst. ~n qatariskor ORDLED: qatar-isk-an
  Svensk ordbok
 6. qatarier

  qatarier [kata´r-] subst. ~n, plur. ~ ORDLED: qatari-ern
  Svensk ordbok
 7. Saudiarabien

  Saudiarabien, stat på Arabiska halvön, sydvästra Asien.

 8. bruttonationalprodukt

  bruttonationalprodukt, BNP, sammanlagda värdet av de varor och tjänster för slutlig användning som har producerats i ett land för marknaden och för den offentliga sektorn under en period, vanligen ett år.

 9. nationalitetsbeteckning

  nationalitetsbeteckning, synlig beteckning på motorfordon, flygplan och fartyg vilken anger deras nationalitet.
 10. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.