1. qigong

  qigong, hälsogymnastik av kinesiskt ursprung, byggd på vetenskapligt ogrundade föreställningar om livsenergin qi och dess cirkulation genom kroppens energikanaler.
 2. healing

  healing, helande, inom medicinsk antropologi beteckning för patientens subjektiva upplevelse av tillfrisknande.
 3. Falun Gong

  Falun Gong, falungong, Falun Dafa, övningsform med rötter i traditionell kinesisk qigong.
 4. qi

  qi, grundbegrepp i den kinesiska filosofin med betydelsen eter, materia.
 5. frigörande andning

  frigörande andning, engelska conscious connected breathing (’medveten sammanhängande andning’), rebirthing, andningsteknik som introducerades på 1970-talet i San Francisco av Leonard Orr ( född 1937).
 6. alternativ medicin

  alternativ medicin, komplementär medicin, komplementär och alternativ medicin, KAM, sjukdomsbehandlande och besläktade åtgärder som utförs utanför den etablerade hälso- och sjukvården.
 7. taijiquan

  taijiquan är både en sorts gymnastik och en form av självförsvar som ursprungligen kommer från Kina.
 8. kinesisk medicin

  kinesisk medicin är olika sätt att behandla sjukdomar med metoder som ursprungligen kommer från Kina.