1. rörlighet

  rörlighet, inom fysik och kemi detsamma som mobilitet.
 2. rörlighet

  rörlighet, inom samhällsvetenskaperna antingen fysisk rörlighet eller social rörlighet, två begrepp som ofta är beroende av varandra.
 3. social rörlighet

  social rörlighet, mobilitet , individers byte av position mellan sociala skikt.
 4. rör

  rör, ihålig, vanligen cylindrisk kropp av metall, plast, betong, tegel, glas, trä etc. för transport av vätskor, gaser och flytande bulkvaror.
 5. rör

  rör, inom elektroniken detsamma som elektronrör.
 6. rör

  rör, annat namn på växtarten bladvass.
 7. rörelse

  rörelse, en ekonomisk verksamhet som bedrivs varaktigt, självständigt och med vinstsyfte.
 8. rörelse

  rörelse är när ett föremål på något sätt förändrar sitt läge.

 9. Röra

  Röra, församling i Göteborgs stift, Orusts kommun, Bohuslän (Västra Götalands län); 2 831 invånare (2016).

 10. rör

  rör, Calamagrostis , släkte gräs med ca 250 arter som är högväxta, upprätta och växer i tempererade trakter.