1. RNA

  RNA är en typ av stor molekyl som styr hur proteiner bildas i cellen.
 2. RNA-polymeras

  RNA-polymeras, enzym som katalyserar bildningen av RNA med nukleotider som byggstenar i den process som kallas transkription.
 3. RNA-interferens

  RNA-interferens, RNAi, RNA-medierad interferens, biologisk mekanism för hämning av genexpression (genuttryck) genom nedbrytning av mRNA (budbärar-RNA).
 4. transport-RNA

  transport-RNA, transfer-RNA , detsamma som tRNA.
 5. transkription

  transkription, omskrivning, inom cellbiologin framställning av RNA med DNA som mall.
 6. virus

  virus, typ av smittsamt material som kan anses vara både levande och icke levande.

 7. enzymer

  enzymer, ämnen som katalyserar kemiska reaktioner i levande organismer.
 8. coronavirus

  coronavirus, Coronaviridae, familj virus som omfattar två grupper, coronavirus och torovirus.

 9. replikation

  replikation, duplicering av en DNA-molekyl till två kopior.
 10. RNA

  RNA [äräna´] subst., ingen böjning
  Svensk ordbok