1. RNA

  RNA är en typ av stor molekyl som styr hur proteiner bildas i cellen.
 2. RNA-polymeras

  RNA-polymeras, enzym som katalyserar bildningen av RNA med nukleotider som byggstenar i den process som kallas transkription.
 3. RNA-interferens

  RNA-interferens, RNAi, RNA-medierad interferens, biologisk mekanism för hämning av genexpression (genuttryck) genom nedbrytning av mRNA (budbärar-RNA).
 4. transkription

  transkription, omskrivning, inom cellbiologin framställning av RNA med DNA som mall.
 5. transfer-RNA

  transfer-RNA, transport-RNA , detsamma som tRNA.
 6. virus

  virus, typ av smittsamt material som kan anses vara både levande och icke levande.

 7. enzymer

  enzymer, ämnen som katalyserar kemiska reaktioner i levande organismer.
 8. replikation

  replikation, duplicering av en DNA-molekyl till två kopior.
 9. coronavirus

  coronavirus, Coronaviridae, familj virus som omfattar två grupper, coronavirus och torovirus.

 10. rRNA

  rRNA, ribosom-RNA , en typ av RNA-molekyler som tillsammans med proteiner bygger upp cellernas ribosomer.