1. Rabat

  Rabat, arabiska ar-Ribāṭ, huvudstad i Marocko; 577 800 invånare (2015).

 2. rabatt

  rabatt, inom ekonomin avdrag i kronor eller procent från det vanliga priset.
 3. rabattfrimärken

  rabattfrimärken, frimärken som såldes till rabatterat pris och var avsedda för privatpost inom Sverige samt till övriga Norden och Baltikum.
 4. Libanon

  Libanon, stat i Mellanöstern.

 5. Afrika

  Afrika, jordens näst största världsdel.

 6. rabatt

  rabatt´ subst. ~en ~er ORDLED: rabatt-en
  Svensk ordbok
 7. rabattfrimärke

  rabatt`frimärke subst. ~t ~n ORDLED: rabatt--fri-märk-et
  Svensk ordbok
 8. rabatthäfte

  rabatt`häfte subst. ~t ~n ORDLED: rabatt--häft-et
  Svensk ordbok
 9. rabattkupong

  rabatt`kupong subst. ~en ~er ORDLED: rabatt--kup-ong-en
  Svensk ordbok
 10. rabattkort

  rabatt`kort subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: rabatt--kort-et
  Svensk ordbok