1. RALF

  RALF, förkortning för Rådet för arbetslivsforskning.
 2. Ralf

  Ralf, mansnamn av engelskt ursprung, motsvarande det fornhögtyska Radulf och det fornisländska Ráðulfr, sammansatt av elementen rad ’råd’ och ulv ’varg’.
 3. Ralf Edström

  Ralf Edström var en av Sveriges främsta fotbollsspelare under 1970-talet.
 4. Ralf Långbacka

  Långbacka, Ralf, född 1932, finländsk teaterman, professor i teatervetenskap vid Åbo Akademi 1994–99.
 5. Ralf Åkesson

  Åkesson, Ralf, född 1961, schackspelare, internationell mästare 1981 och stormästare 1995.
 6. Ralf König

  König, Ralf, född 1960, tysk serieskapare.
 7. Ralf Parland

  Parland, Ralf, 1914–95, finlandssvensk författare, från 1948 bosatt i Sverige, bror till Henry Parland och Oscar Parland.

 8. Ralf Gothóni

  Gothóni, Ralf, född 1946, finländsk pianist och tonsättare.
 9. Ralf Andtbacka

  Andtbacka, Ralf, född 1963, finlandssvensk författare. 

 10. Ralf Törngren

  Törngren, Ralf, 1899–1961, finländsk ämbetsman och politiker (Svenska folkpartiet), statsminister 1954 och medlem i flera regeringar: socialminister 1944–45 och 1950–52, finansminister 1945–46, 1946–48 och 1951, biträdande utrikesminister 1952–53, utrikesminister 1953–54, 1956–57 och 1959–61.