1. raspa

  ras`pa verb ~de ~t ORDLED: rasp-ar SUBST.: raspande, raspning; 2rasp
  Svensk ordbok
 2. raspatorium

  raspatorium, kirurgiskt instrument som används för att skilja benhinnan från skelettet vid ortopediska operationer.
 3. rasp

  rasp, grov fil för bearbetning av i synnerhet trä.
 4. Rudolf Erich Raspe

  Raspe, Rudolf Erich, 1737–94, tysk naturforskare, författare och äventyrare, mest känd som upphovsman till de fantastiska berättelserna om baron von Münchhausens äventyr, Baron Münchhausen’s Narrative of His Marvellous Travels and Campaigns in Russia (1785).
 5. rasp

  1rasp subst. ~en ~ar ORDLED: rasp-en
  Svensk ordbok
 6. rasp

  2rasp subst. ~et ORDLED: rasp-et
  Svensk ordbok
 7. raspig

  ras`pig adj. ~t ORDLED: rasp-ig
  Svensk ordbok
 8. kratsning

  kratsning, avlägsnande av slitbanor på däck före regummering med hjälp av en grov, roterande rasp.
 9. rasphus

  rasphus, i äldre tid straff- och förbättringsanstalt där manliga förbrytare, lösdrivare och vanartiga ungdomar sysselsattes med raspning, dvs. rivning till fint spån av färgträ.
 10. kroki

  kroki, skissartad teckning efter levande modell, ofta i övningssyfte.