1. Reading

  Reading, stad i södra England, Storbritannien, 60 km väster om London; 226 100 invånare (2016).

 2. close reading

  close reading, omsorgsfull analys av en texts ordalydelse och struktur, utan sidoblickar på ”yttre” omständigheter, som t.ex. författarbiografi.
 3. Oscar Wilde

  Wilde, Oscar, född 16 oktober 1854, död 30 november 1900, brittisk (irländsk) författare.
 4. George Clooney

  Clooney, George, född 6 maj 1961, amerikansk skådespelare, filmregissör och producent, brorson till Rosemary Clooney.

 5. litteraturteori

  litteraturteori, benämning på sådana föreställningar om ordkonst som lägger grunden för ett vetenskapligt studium av litteratur.
 6. new criticism

  new criticism, nykritik, en litteraturteoretisk och litteraturkritisk riktning som utvecklades i Storbritannien och USA under 1920- och 1930-talen, för att under 1940- och 1950-talen bryta igenom i akademiska sammanhang.
 7. Turingtestet

  Turingtestet, test för att avgöra om en dator uppvisar intelligent beteende, utformat av den brittiske matematikern och logikern Alan M. Turing.
 8. Joel Coen

  Coen, Joel, född 1954, och Ethan, född 1957, amerikanska filmskapare.

 9. explication de texte

  explication de texte, en i det franska skolsystemet sedan länge tillämpad metod för analys av litterära texter.
 10. George Herbert

  Herbert, George, 1593–1633, brittisk författare, bror till Edward Herbert.