1. naturkatastrof

  naturkatastrof, katastrof orsakad av naturliga händelser med allvarliga följder för samhälle och miljö.
 2. subantarktisk

  subantarktisk, belägen närmast norr om Antarktis.
 3. torka

  torka, tillfällig, oregelmässig eller onormal vattenbrist i den yttre miljön.
 4. beduiner

  beduiner, arabisktalande nomadfolk i sydöstra Turkiet samt i Syrien, Libanon, Irak, Jordanien, Negevöknen i Israel, Gazaremsan och Västbanken, Arabiska halvön, Sinai, Egypten, Eritrea, Libyen och delar av Sahara till Algeriet, Marocko och Mauretanien i väster.
 5. antiloper

  antiloper är djur som är släkt med våra kor, men även med får och getter.
 6. öken

  öken, landområde som genom mycket låg nederbörd och ofta hög avdunstning kommit att helt eller nästan helt sakna vegetation.
 7. vattenförorening

  vattenförorening är ett ämne som förekommer i vatten i så stor mängd att det kan skada människor, djur och växter.
 8. regnskog

  regnskog, ständigt grön skog i områden med en årsnederbörd av minst ca 1 500 mm, ofta väsentligt mer, fördelad över minst 9–10 av årets månader.
 9. biom

  biom är ett stort område på land där växterna, djuren och miljön fungerar tillsammans på ett särskilt sätt.
 10. boskapsskötsel

  boskapsskötsel, i vid mening hållandet av olika slags hov- och klövbärande husdjur för i första hand produktion av kött, mjölk, hudar, ull och spillning men även för deras användning som last- och dragdjur.