1. rekrytera

  rekryte´ra verb ~de ~t ORDLED: rekryt-er-ar SUBST.: rekryterande, rekrytering
  Svensk ordbok
 2. Horatio Herbert Kitchener

  Kitchener, Horatio Herbert, från 1914 Earl Kitchener of Khartoum and of Broome (Lord Kitchener), 1850–1916, brittisk militär, fältmarskalk 1909.
 3. Florenz Ziegfeld

  Ziegfeld, Florenz, 1869–1932, amerikansk teaterproducent, främst verksam på Broadway.
 4. Hitler-Jugend

  Hitler-Jugend, HJ, tyska nazisternas ungdomsorganisation (1926–45), de första åren med namnet Bund deutscher Arbeiterjugend.
 5. bemanningsföretag

  bemanningsföretag, företag som rekryterar och hyr ut personal till andra företag, t.ex. det amerikanska Manpower Inc.
 6. rekrytering

  rekrytering, anskaffning av personal och alla de åtgärder som förknippas med tillsättandet av en ledig befattning.
 7. Försvarets personaltjänstförbund

  Försvarets personaltjänstförbund, FPF, frivillig försvarsorganisation, bildad 1955 under namnet Förbundet för personalvårdsutbildning inom det militära försvaret.
 8. flygfältsingenjörsförening

  flygfältsingenjörsförening, Syd respektive Mitt och Nord, FIF, rekryterar sedan 1960 värnpliktiga, särskilt yrkesverksamma i vägbyggnadssektorn, för frivillig utbildning till befälsbefattningar i flygvapnets flygfältsarbetskompanier.
 9. kulturattaché

  kulturattaché, tjänsteman vid beskickning med uppgift att sprida kunskap om svensk kultur och utbildning och verka för kulturutbyte mellan Sverige och anställningslandet.
 10. lineage

  lineage, linje, inom antropologin term för en unilinjär härstamningsgrupp, dvs. en släktgrupp vars medlemmar rekryteras enligt någon av principerna patrilinjär eller matrilinjär härstamning (se härstamning).