1. rekvirera

  rekvire´ra verb ~de ~t ORDLED: re-kvir-er-ar SUBST.: rekvirerande, rekvirering; rekvisition
  Svensk ordbok
 2. Nortraship

  Nortraship, telegramadress för The Norwegian Shipping and Trade Mission, statligt rederi upprättat 1940 av de norska myndigheterna i London för att under kriget förvalta den oceangående norska handelsflottan.
 3. Kungsholm

  Kungsholm, namn på fyra passagerarfartyg i Svenska Amerika Liniens (SAL:s) flotta.
 4. ockupationsrätt

  ockupationsrätt, den del av folkrätten, närmare bestämt krigets lagar, som reglerar en ockuperande stats legala möjligheter att behärska ett ockuperat territorium och civilbefolkningens rätt till human behandling.
 5. Ådalshändelserna

  Ådalshändelserna, konflikt 1931 i Ådalen, där en militär trupp öppnade eld mot demonstrerande arbetare.
 6. ackvisition

  ackvisition [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: ac-kvis-it-ion-en
  Svensk ordbok
 7. rekvisit

  rekvisi´t subst. ~et, plur. ~ el. ~er ORDLED: re-kvis-it-et
  Svensk ordbok
 8. inkvisition

  inkvisition [-ʃo´n] subst. ~en ORDLED: in-kvis-it-ion-en
  Svensk ordbok
 9. rekvisition

  rekvisition [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: re-kvis-it-ion-en
  Svensk ordbok