1. remsa

  rem`sa subst. ~n remsor ORDLED: rems-an
  Svensk ordbok
 2. Berlinmuren

  Berlinmuren, östtysk gränsmur mellan Västberlin och Östberlin, påbörjad 13 augusti 1961 då gränsen stängdes helt.

 3. Norge

  Norge är ett land i nordvästra Europa.

 4. eukalyptus

  eukalyptus, feberträd, febergummiträd, Eucalyptus globulus, art i familjen myrtenväxter.

 5. Turingmaskin

  Turingmaskin, abstrakt beräkningsmekanism, formulerad av Alan Turing 1936.
 6. plog

  plog, redskap för vändning och luckring av åkermarkens ytskikt, för myllning av förna och gödsel samt för kontroll av ogräs och växtparasiter (jämför plöjning).

 7. agar

  agar, agar-agar, gelbildande polysackarider som framställs ur olika arter av rödalger, tillhörande klassen Rhodophyceae.
 8. pianola

  pianola, självspelande piano med pneumatisk automatik där luften portioneras genom en rörlig, perforerad remsa.
 9. Kaledoniderna

  Kaledoniderna, bergskedja vid Europas nordvästra gräns mot Atlanten.
 10. spik

  spik, förbindningselement, vanligen av järn, främst för träkonstruktioner.